Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 80
Кърджали, 07.10.2019

ОТНОСНО: Разпределение на 37 /тридесет и седем/ броя членове на СИК на територията на община Кърджали, незапълнени при консултациите, проведени пред кмета на общината.

С Решение № 23/12.09.2019 г. ОИК Кърджали е определила броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция в изборен район 09 Кърджалийски, разпределението на местата в тях и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на община Кърджали за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Съобразно направените изчисления за ПП „ВОЛЯ“ са определени общо 156 /сто петдесет и шест/ места в СИК, като 29 /двадесет и девет/ от тях в ръководствата на комисиите.

С писмо Изх. № 92-00-1213/25.09.2019 г. на община Кърджали и наш Вх. № 47/25.09.2019 г. е получено писменото предложение за съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Кърджали в хипотезата на постигнато съгласие – чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс.

Въз основа на постигнатото съгласие, ОИК Кърджали прие Решение № 69/27.09.2019 г. за назначаване на съставите на СИК на територията на община Кърджали за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. С оглед липсата на информация относно членове на СИК, разпределени за ПП „ВОЛЯ“, 58 /петдесет и осем/ секции са назначени с по един член по-малко.

С писмо с вх. № 72/30.09.2019 г. от упълномощеният представител на ПП „ВОЛЯ“ – Иван Кадънков е получено предложение за запълване на секции, за които не са направени предложения.

След запълване на липсващи бройки, съобразно направеното предложение се установи, че за 37 /тридесет и седем/ секции липсват предложения за назначаване на членове.

С оглед установеното с писмо с изх. № 20/03.10.2019 г. е указано на упълномощеният представител на ПП „ВОЛЯ“ в срок до 07.10.2019 г., да направи допълнително предложение за полагащите се на партията 37 /тридесет и седем/ места в СИК.

Към 07.10.2019  указанията не са изпълнени, респективно тези места остават незапълнени.

Съгласно чл. 87, ал. 1, т. 7 от ИК Общинската избирателна комисия следи за правилното образуване на избирателните секции в изборния район. Правилното образуване на секциите включва и назначаване на точният брой членове, съгласно направено от ОИК разпределение

За изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Централната избирателна комисия е приела Процедура за попълване на незаети места при консултациите за СИК.

Въпреки, че тези указания е следвало да се приложат по време на консултациите, проведени пред кмета на общината, тъй като това не е сторено, съобразявайки разпоредбите на Глава 5, Раздел IV от ИК относно процедурата по назначаване на секционните избирателни комисии, както и горепосочените указания на ЦИК, ОИК Кърджали, счита за целесъобразно да извърши запълване на незаетите места служебно.

Съгласно горепосочената процедура разпределението на 37 /тридесет и седем/ броя незаети места е следното:

- за ПП „ГЕРБ“ – 16;

- за КП „БСП за България“ – 13;

- за КП „Обединени патриоти“ – 4;

- за ПП „ДПС“ – 4.

При разпределението на незаетите места в СИК и техните ръководства ОИК Кърджали съобразява и изискванията на чл. 92, ал. 3 от ИК – никоя партия или коалиция не може да има повече от половината от членовете във всяка една СИК и председателят, заместник-председателят и секретарят трябва да са предложени от различни партии и коалиции. С оглед на това прави следното разпределение:

С оглед гореизложеното, необходимостта от обезпечаване на своевременно и законосъобразно протичане на изборният процес и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 5 и т. 7, във връзка с глава 5, Раздел IV и  от ИК, ОИК Кърджали

 

Р Е Ш И:

 1. Разпределя незаетите 37 /тридесет и седем/ места между останалите партии и коалиции, както следва:

- за ПП „ГЕРБ“ – 16;

- за КП „БСП за България“ – 13;

- за КП „Обединени патриоти“ – 4;

- за ПП „ДПС“ – 4.

 

 1. Разпределението на ръководните места е както следва:

 

Община

Кметство

Населено място

Длъжност

Партия или Коалиция

 

4

5

6

10

11

91600087

КЪРДЖАЛИ

НЕНКОВО

С.НЕНКОВО

Председател

ОП

91600111

КЪРДЖАЛИ

С.СТРАХИЛ ВОЙВОДА

С.СТРАХИЛ ВОЙВОДА

Зам. Председател

ДПС

91600113

КЪРДЖАЛИ

ЗВЕЗДЕЛИНА

С.ЗВЕЗДЕЛИНА

Зам. Председател

ОП

91600117

КЪРДЖАЛИ

ЖИНЗИФОВО

С.ЖИНЗИФОВО

Председател

ДПС

91600120

КЪРДЖАЛИ

КОБИЛЯНЕ

С.КОБИЛЯНЕ

Председател

ОП

91600121

КЪРДЖАЛИ

МЪДРЕЦ

С.МЪДРЕЦ

Зам. Председател

ДПС

91600127

КЪРДЖАЛИ

ОПЪЛЧЕНСКО

С.ОПЪЛЧЕНСКО

Зам. Председател

ОП

91600129

КЪРДЖАЛИ

ГЛУХАР

С.ГЛУХАР

Секретар

ДПС

 

 

 

 1. Разпределението на останалите незаети места е както следва:

 

Община

Кметство

Населено място

Длъжност

Партия или Коалиция

91600097

КЪРДЖАЛИ

МОСТ

С.МОСТ

Член

ГЕРБ

91600098

КЪРДЖАЛИ

ЧЕРЕШИЦА

С.ЧЕРЕШИЦА

Член

БСП

91600099

КЪРДЖАЛИ

ЗВИНИЦА

С.ЗВИНИЦА

Член

ГЕРБ

91600100

КЪРДЖАЛИ

КРИН

С.КРИН

Член

БСП

91600101

КЪРДЖАЛИ

БАЩИНО

С.БАЩИНО

Член

ГЕРБ

91600102

КЪРДЖАЛИ

ПЕРПЕРЕК

С.ПЕРПЕРЕК

Член

БСП

91600103

КЪРДЖАЛИ

КОКИЧЕ

С.КОКИЧЕ

Член

ГЕРБ

91600104

КЪРДЖАЛИ

КАЛОЯНЦИ

С.КАЛОЯНЦИ

Член

БСП

91600105

КЪРДЖАЛИ

ЧИФЛИК

С.ЧИФЛИК

Член

ГЕРБ

91600106

КЪРДЖАЛИ

ВИСОКА ПОЛЯНА

С.ВИСОКА ПОЛЯНА

Член

БСП

91600107

КЪРДЖАЛИ

МУРГОВО

С.МУРГОВО

Член

ГЕРБ

91600108

КЪРДЖАЛИ

МИЛАДИНОВО

С.МИЛАДИНОВО

Член

БСП

91600109

КЪРДЖАЛИ

РУДИНА

С.РУДИНА

Член

ГЕРБ

91600110

КЪРДЖАЛИ

КОНЕВО

С.КОНЕВО

Член

БСП

91600114

КЪРДЖАЛИ

СКАЛИЩЕ

С.СКАЛИЩЕ

Член

ГЕРБ

91600115

КЪРДЖАЛИ

ОРЕШНИЦА

С.ОРЕШНИЦА

Член

БСП

91600116

КЪРДЖАЛИ

ЗВЕЗДЕН

С.ЗВЕЗДЕН

Член

ГЕРБ

91600118

КЪРДЖАЛИ

БОЙНО

С.БОЙНО

Член

БСП

91600119

КЪРДЖАЛИ

ВЕЛЕШАНИ

С.ВЕЛЕШАНИ

Член

ГЕРБ

91600122

КЪРДЖАЛИ

КЬОСЕВО

С.КЬОСЕВО

Член

БСП

91600124

КЪРДЖАЛИ

ЗЕЛЕНИКОВО

С.ЕНЧЕЦ

Член

ГЕРБ

91600125

КЪРДЖАЛИ

БЛЕНИКА

С.БЛЕНИКА

Член

БСП

91600126

КЪРДЖАЛИ

ВИШЕГРАД

С.ВИШЕГРАД

Член

ГЕРБ

91600128

КЪРДЖАЛИ

АЙРОВО

С.ОПЪЛЧЕНСКО

Член

ГЕРБ

91600130

КЪРДЖАЛИ

РАНИ ЛИСТ

С.РАНИ ЛИСТ

Член

ГЕРБ

91600131

КЪРДЖАЛИ

СТРЕМЦИ

С.СТРЕМЦИ

Член

ГЕРБ

91600132

КЪРДЖАЛИ

МОСТ

С.МОСТ

Член

БСП

91600133

КЪРДЖАЛИ

ШИРОКО ПОЛЕ

С.ШИРОКО ПОЛЕ

Член

ГЕРБ

91600137

КЪРДЖАЛИ

 

ГР.КЪРДЖАЛИ

Член

БСП

 

 

 1. Партиите и коалициите, включени в преразпределението да направят предложения за запълване на незаетите места в срок до 14.10.2019 г 17,00 часа, съобразно посоченото.

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 88, ал. 1 от ИК, пред ЦИК в срок до три дни от обявяването му, която се произнася в тридневен срок с решение.

Зам. председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Юркюш Мехмедемин Ахмед

* Публикувано на 07.10.2019 в 19:41 часа

Свързани решения:

92/13.10.2019

95/15.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 210 / 30.03.2020

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка и обявяване за избран следващия от листата на КП „БСП за България“

 • № 209 / 29.10.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Ястреб

 • № 208 / 29.10.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Широко поле

всички решения