Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 66
Кърджали, 24.09.2019

ОТНОСНО: Отказ за регистрация на Емрах Мюмюн Хасан като независим кандидат за кмет на кметство Бойно, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Кърджали, издигнат от Инициативен комитет

Постъпило е предложение от Инициативен комитет, регистриран с решение на ОИК Кърджали № 39/16.09.2019 год. за регистрация на Емрах Мюмюн Хасан като независим кандидат за кмет на кметство Бойно за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Кърджали, заведено под № 6 на 24 септември 2019 г. от 13:20 часа в регистъра на кандидатите за кметове на кметства в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Към предложението са приложени:

- Заявление – декларация по образец Приложение № 65-МИ.

- Списък с лични данни на 96 /деветдесет и шест/ физически лица (ЕГН и постоянен адрес) и техните подписи.

 - Списък с лични данни на 96 /деветдесет и шест/  физически лица (ЕГН и постоянен адрес)  на електронен носител – еднообразен с писменият списък (без подписи).

Първоначално при приемане на документите не са установени непълноти в приложенията към Предложението за кандидат за кмет на кметство Бойно и съответно не е отразена забележка, но в последствие се установява, че подписката за подкрепа на регистрацията на независимият кандидат не е предоставена в структурираният вид съгласно Приложение № 67-МИ от Изборните книжа, както и липсва положен подпис на члена на инициативният комитет пред когото са положени подписите на избирателите.

С писмени указания е указано на представителят на инициативният комитет – Ибрям Халил Ибрям, в срок до 17:00 часа на 24.09.2019 г., да представи подписката в структурираният вид съгласно Приложение 67-МИ от Изборните книжа, ведно с необходимите попълнени реквизити.

На следващо място при пристигане на представляващият инициативният комитет в ОИК в 14:40 часа на 24.09.2019 г., допълнително устно му е указано, че списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. следва да отговарят на формата и структурният електронен вид, съгласно Решение 638-МИ/21.08.2019 г. на ЦИК, за което му е дадено устно указание от дежурните членове на ОИК – Петър Захариев и Иван Робов, в срок до 17:00 часа да ги внесе в ОИК в посочения вид.

До 17:00 часа на 24.09.2019 г. в ОИК Кърджали не са входирани допълнителни книжа от Инициативният комитет за издигане на кандидат за кмет на кметство Бойно, съгласно дадените указания.

 

Установява се, че не е спазено изискването на чл. 416, ал. 2 от ИК, а именно избирателите, които подкрепят участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, не са удостоверили това с подписа си пред член на инициативния комитет.

Списъка на избирателите не отговаря на формата и структурният електронен вид, съгласно Решение 638-МИ/21.08.2019 г. на ЦИК, поради което не може да се извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 416, ал. 1, т. 3 от ИК.

С оглед гореизложеното не са налице изискванията за регистрация на Емрах Мюмюн Хасан като независим кандидат за кмет на кметство Бойно, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Кърджали, издигнат от Инициативен комитет. 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 412 - 419 от ИК, във връзка с Решения № 943-МИ/ 02.09.2019 г. на ЦИК и във вр. с Решение № 638-МИ/21.08.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия-Кърджали,

 

Р Е Ш И:

 ОТКАЗВА да РЕГИСТРИРА Емрах Мюмюн Хасан, с ЕГН *** като независим кандидат за кмет на кметство Бойно за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Кърджали, издигнат от Инициативен комитет.

 

Решенията на ОИК-Кърджали може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение.

Председател: Александър Николов Ставрев

Секретар: Юркюш Мехмедемин Ахмед

* Публикувано на 24.09.2019 в 21:14 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 210 / 30.03.2020

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка и обявяване за избран следващия от листата на КП „БСП за България“

 • № 209 / 29.10.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Ястреб

 • № 208 / 29.10.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Широко поле

всички решения