Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 213
Кърджали, 13.05.2021

ОТНОСНО: Приемане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали

Общинска избирателна комисия Кърджали със свое решение № 212/10.05.2021 г., прието на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) обяви предсрочното прекратяване на пълномощията на Нурай Реджеб Юнуз като кмет на кметство с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали, след подадена от него оставка по чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА.

Per argumentum a contrario на чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА решението не подлежи на оспорване и е в сила от момента на обявяването му – 10.05.2021 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 30 и чл. 463, ал. 1 – 3 от Изборния кодекс, във връзка с т. 4, буква б) от Решение № 1685-МИ/20.11.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Кърджали

 

РЕШИ:

Да се уведоми Централната избирателна комисия за необходимостта от отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали.

Да се изпратят на ЦИК и на председателя на Общински съвет Кърджали заверени преписи на настоящото решение 213/13.05.2021 г., както и решение № 212/10.05.2021 г. на ОИК Кърджали.

Председател: Александър Николов Ставрев

Секретар: Юркюш Мехмедемин Ахмед

* Публикувано на 13.05.2021 в 18:03 часа

Календар

Решения

  • № 214 / 21.05.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 213 / 13.05.2021

    относно: Приемане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали

  • № 212 / 10.05.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран кмет на кметство с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА.Прекратяване на пълномощията на избран кмет на кметство с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА.

всички решения