Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 434
Кърджали, 19.04.2018

ОТНОСНО: Регистрация на ПП „ГЕРБ” за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

     Постъпило е заявление за регистрация от ПП „ГЕРБ”, подписано от Лидия Димитрова Асенова, преупълномощена от Цвета Вълчева Караянчева  с пълномощно  № 1/ 16.04.2018г.– упълномощена от представляващия партията – Бойко Методиев Борисов с Пълномощно № КО-Г-015/14.01.2018г., заведено под №1 на 17 април 2018г. в Регистъра на партиите / коалициите/ за участие  в частичните  избори за Кмет на Кметство Мост, общ.Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

     Към заявлението (Приложение №44А-МИ)  са приложени:

     - копие от Решение №5022 - МИ от 13.04.2018г. на ЦИК за допускане на ПП „ГЕРБ” за участие в частичните избори за кмет на кметство Мост, насрочени за 20 май 2018г.;

     - копие  от Удостоверение за актуално състояние на ПП „ГЕРБ” от СГС, ф.д. № 1545/2007г. към 04.04.2018г.

    - копие от пълномощно №КО-Г-015/10.04.2018г., с което представляващия ПП „ГЕРБ” Бойко Методиев Борисов, упълномощава Областният координатор на ПП „ГЕРБ” за Област Кърджали – Цвета Вълчева Караянчева;

    - копие от пълномощно №1/16.04.2018г., с което упълномощеният Областният координатор на ПП „ГЕРБ” за Област Кърджали – Цвета Вълчева Караянчева преупълномощава Лидия Димитрова Асенова.

     Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс, Решение № 3360-МИ от 11.08.2016г. на ЦИК, Решение №5022 - МИ от 13.04.2018г. на ЦИК за допускане на ПП „ГЕРБ” за участие в частичните избори за Кмет на Кметство Мост, общ.Кърджали, насрочени за 20 май 2018г., поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, чл.127, ал.3, чл. 147 от Изборния кодекс  и Решение №5022 - МИ от 13.04.2018г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Кърджали

Р Е Ш И:

     РЕГИСТРИРА ПП „ГЕРБ” за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

    Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Фахри Мюмюн Хасан

* Публикувано на 20.04.2018 в 09:28 часа

Календар

Решения

  • № 456 / 30.05.2018

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

  • № 437 / 19.04.2018

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии в Община Кърджали и утвърждаване списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, в частичните избори за кмет на кметство Мост, насрочени за 20 май 2018г.

  • № 436 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” – ДПС за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

всички решения