Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 432
Кърджали, 13.04.2018

ОТНОСНО: Разпределение на местата в секционните избирателни комисии в Община Кърджали, както и на секционното ръководство при провеждане на частичен избор за кмет на кметство Мост на 20 май 2018 година.

     На основание  чл. 87, ал.1 т.1 във вр. с чл. 92, ал.6 от ИК  и Решение №431 / 13.04.2018г. на ОИК-Кърджали, Общинска избирателна комисия - Кърджали

 РЕШИ:

   Определя разпределението на общия брой членове, както и секционното ръководство в секционните избирателни комисии в Община Кърджали, при провеждането на частичен избор за кмет на кметство Мост на 20 май  2018 година, както следва:

     Общ брой членове в секционни избирателни комисии в Община Кърджали – 14.

Партия/Коалиция

Брой места общо

Секционно ръководство

ГЕРБ

5

2

БСП-ЛБ

2

1

ДПС

2

1

РБ

1

1

ПФ

1

1

ББЦ

1

0

АТАКА

1

0

АБВ

1

0

ОБЩО

14

6

       Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Фахри Мюмюн Хасан

* Публикувано на 13.04.2018 в 21:48 часа

Календар

Решения

  • № 456 / 30.05.2018

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

  • № 437 / 19.04.2018

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии в Община Кърджали и утвърждаване списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, в частичните избори за кмет на кметство Мост, насрочени за 20 май 2018г.

  • № 436 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” – ДПС за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

всички решения