Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 430
Кърджали, 13.04.2018

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единни номера на избирателни секции на територията на Община Кърджали във връзка с провеждането на 20 май 2018г. на частични избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали.

     На основание чл.87, ал.1, т.3 и т.7 във вр. с чл.8, ал.8 от ИК и Решение №1530-МИ/20.08.2015г. на ЦИК и Заповед №444/11.04.2018г. на Кмета на Община Кърджали, Общинска избирателна комисия - Кърджали

 РЕШИ:

     1.ФОРМИРА единни номера на избирателни секции на територията на  Община Кърджали във връзка с провеждането на 20 май 2018г. на частични избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали като единният номер на избирателната секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ, където:

     АА е номер 09 – номер на Област Кърджали;

     ВВ е номерът на Общината в изборния район, съгласно ЕКАТТЕ – 16;

     СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ – 00;

     ХХХ е номерът на секцията.

     2.УТВЪРЖДАВА единни номера на избирателни секции на територията на Община Кърджали във връзка с провеждането на 20 май 2018г. на частични избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, както следва:

     Секция №091600097 – с. Мост, с.Добриново

     Секция №091600132 – с. Мост

    Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Фахри Мюмюн Хасан

* Публикувано на 13.04.2018 в 21:33 часа

Календар

Решения

  • № 456 / 30.05.2018

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

  • № 437 / 19.04.2018

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии в Община Кърджали и утвърждаване списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, в частичните избори за кмет на кметство Мост, насрочени за 20 май 2018г.

  • № 436 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” – ДПС за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

всички решения