Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 429
Кърджали, 10.04.2018

ОТНОСНО: Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК – Кърджали за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ.Кърджали насрочени за 20 май 2018г.

    На основание чл.87, ал.1, т.12 и т.13, чл.127, ал.3 и ал.4, чл.151 – чл.155 от ИК във вр. с §2 от ДР на ИК, Общинска избирателна комисия - Кърджали

РЕШИ:

    ПОДАВАНЕТО на документи в ОИК – Кърджали за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичните избори за Кмет на Кметство Мост, общ.Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г. е както следва:

    1.Всеки ден от 09:00часа до 17:00часа.

    2.Краен срок за подаване на документите за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ.Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г. е до 17:00часа на 19.04.2018г.

    Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

 

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Фахри Мюмюн Хасан

* Публикувано на 11.04.2018 в 14:56 часа

Календар

Решения

  • № 456 / 30.05.2018

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

  • № 437 / 19.04.2018

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии в Община Кърджали и утвърждаване списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, в частичните избори за кмет на кметство Мост, насрочени за 20 май 2018г.

  • № 436 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” – ДПС за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

всички решения