Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 427
Кърджали, 10.04.2018

ОТНОСНО: Определяне мястото и начина за обявяване решенията на Общинска избирателна комисия във връзка с провеждането на частични избори за Кмет на Кметство Мост, общ.Кърджали насрочени за 20 май 2018г.

     На основание чл.87, ал.2 от Изборния кодекс и Решение №1910 – МИ/НР/ 04.09.2015г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия – Кърджали

РЕШИ:

      ОБЯВЯВАНЕТО решенията на Общинска избирателна комисия –  Кърджали се извършва незабавно след приемането им чрез поставянето им на табло, находящо се в сградата, в която се помещава комисията, а именно: гр.Кърджали, ул.”Мара Михайлова” №8, ет.1, Дом на Културата, вдясно от входната врата, и чрез публикуване на интернет страницата на комисията.

       На екземплярите от решенията, които се обявяват на общодостъпното място, се отбелязват датата и часът на поставянето им и се подписва от двама членове на комисията, предложени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и екземплярът се подписва от двама членове на комисията, предложени от различни партии и коалиции.

       Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Фахри Мюмюн Хасан

* Публикувано на 11.04.2018 в 14:52 часа

Календар

Решения

  • № 456 / 30.05.2018

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

  • № 437 / 19.04.2018

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии в Община Кърджали и утвърждаване списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, в частичните избори за кмет на кметство Мост, насрочени за 20 май 2018г.

  • № 436 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” – ДПС за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

всички решения