Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 398
Кърджали, 03.01.2018

ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ членове на ОИК – Кърджали да представляват комисията пред Административен съд – Кърджали по адм.д.№357/2017г. по описа на съда.

     Във връзка с образувано в Административен съд Кърджали адм. д. №357 по описа на съда за 2017г., насрочено за 14:00часа на 04.01.2018г. по  Жалбата на Лятиф Мехмед Расим, с ЕГН *** от с.Мост, общ.Кърджали, обл.Кърджали срещу Решение №396/14.12.2017г. на Общинска избирателна комисия – Кърджали, с което на основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА във чл.42, ал.1, т.9 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на същият като Кмет на Кметство Мост, общ.Кърджали и на основание чл.87, ал.1 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия – Кърджали

 РЕШИ:

     УПЪЛНОМОЩАВА АНТОАНЕТА МАРИНОВА ЮРУКОВА – Председател на ОИК – Кърджали, с ЕГН ***, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ – Зам. председател на ОИК – Кърджали, с ЕГН *** и ИВАН ПЛАМЕНОВ РОБОВ – Зам. председател на ОИК – Кърджали, с ЕГН *** да представляват Комисията пред Административен съд – Кърджали по адм.д.№357/2017г. по описа на съда и пред Върховен административен съд.

     Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

 

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Фахри Мюмюн Хасан

* Публикувано на 04.01.2018 в 10:40 часа

Календар

Решения

  • № 456 / 30.05.2018

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

  • № 437 / 19.04.2018

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии в Община Кърджали и утвърждаване списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, в частичните избори за кмет на кметство Мост, насрочени за 20 май 2018г.

  • № 436 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” – ДПС за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

всички решения