Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 397
Кърджали, 29.12.2017

ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ членове на ОИК – Кърджали да изготвят писмено становище във връзка с молбата за отмяна №2212/2017г. на Назми Садула Мюмюн на влязло в сила решение.

     Във връзка с Молба до Председателя на ВАС за отмяна на влязло в сила Решение №14714/2017г. на ВАС по адм. д.№8634/2017г.от Назми Мюмюн Садула – заинтересована страна по адм. д. №138/2017г. на КАС и на основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия – Кърджали

 РЕШИ:

      УПЪЛНОМОЩАВА АНТОАНЕТА МАРИНОВА ЮРУКОВА – Председател на ОИК – Кърджали, с ЕГН ***, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ – Зам. председател на ОИК – Кърджали, с ЕГН *** и ИВАН ПЛАМЕНОВ РОБОВ – Зам. председател на ОИК – Кърджали, с ЕГН *** да изготвят писмено становище във връзка с молбата за отмяна   №2212/2017г. на Назми Садула Мюмюн на влязло в сила решение.

      Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Зам. председател: Иван Пламенов Робов

* Публикувано на 29.12.2017 в 14:10 часа

Календар

Решения

  • № 456 / 30.05.2018

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

  • № 437 / 19.04.2018

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии в Община Кърджали и утвърждаване списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, в частичните избори за кмет на кметство Мост, насрочени за 20 май 2018г.

  • № 436 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” – ДПС за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

всички решения