Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 435
Кърджали, 19.04.2018

ОТНОСНО: регистрация на Инициативен комитет за издигане на Айтен Мурад Руфад за независим кандидат за кмет на кметство в частичните избори за кмет на кметство Мост в община Кърджали на 20.05.2018 г.

     Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет за издигане на  Айтен Мурад Руфад за независим кандидат за кмет на кметство Мост в частичните избори за кмет на кметство Мост в община Кърджали на 20.05.2018 г..заведено под № 1 на 18.04.2018 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в частичните избори за кмет на кметство Мост в община Кърджали на 20.05.2018 г. Инициативният комитет се състои от трима членове: Шерифе Али Махмуд, Кадрие Акифова Юсеинова,и Халибрям  Юсеин Руфад и се представлява от  Халибрям  Юсеин Руфад Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет.

     Към заявлението са приложени:

     - решението за образуване на инициативния комитет;

     - нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

     - декларация по образец - Приложение № 54-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор;

     - декларация по образец - Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

     - удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

     - имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

     Налице са изискванията на чл. 151, чл.153 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в  частичния  избор за кмет на Мост на 20.05.2018 г., за регистрация на Инициативен комитет за издигане на  за независим кандидат  Айтен Мурад Руфад за кмет на кметство Мост.

      Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 154, ал.1 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия-Кърджали

Р Е Ш И:

     РЕГИСТРИРА Инициативен комитет за издигане на  Айтен Мурад Руфад за независим кандидат за кмет на кметство Мост в частичните избори за кмет на кметство Мост в община Кърджали на 20.05.2018 г

     Решенията на ОИК-Кърджали може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Фахри Мюмюн Хасан

* Публикувано на 20.04.2018 в 09:31 часа

Календар

Решения

  • № 456 / 30.05.2018

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

  • № 437 / 19.04.2018

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии в Община Кърджали и утвърждаване списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, в частичните избори за кмет на кметство Мост, насрочени за 20 май 2018г.

  • № 436 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” – ДПС за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

всички решения