Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 431
Кърджали, 13.04.2018

ОТНОСНО: Определяне брой членове на СИК в Община Кърджали, при провеждане на частичен избор за кмет на кметство Мост на 20 май 2018 година.

     На основание чл. 87, ал.1 т.1 във вр. с чл. 92, ал.4 от ИК, Общинска избирателна комисия – Кърджали, 

 РЕШИ:

    Определя броят членове на СИК в Община Кърджали, включително председател, заместник-председател и секретар, при частичен избор за кмет на кметство Мост на 20 май  2018 година както следва:

    1.Секция  № 091600097   с. Мост, с.Добриново - 7 ( седем ) члена

    2.Секция № 091600132    с. Мост - 7 ( седем ) члена

   Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Фахри Мюмюн Хасан

* Публикувано на 13.04.2018 в 21:38 часа

Календар

Решения

  • № 456 / 30.05.2018

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

  • № 437 / 19.04.2018

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии в Община Кърджали и утвърждаване списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, в частичните избори за кмет на кметство Мост, насрочени за 20 май 2018г.

  • № 436 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” – ДПС за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

всички решения