Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 428
Кърджали, 10.04.2018

ОТНОСНО: Определяне на работно време на ОИК – Кърджали във връзка с провеждането на частични местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ.Кърджали насрочени на 20 май 2018г.

    На основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния, Общинска избирателна комисия - Кърджали

РЕШИ:

    ОПРЕДЕЛЯ РАБОТНО ВРЕМЕ на ОИК – Кърджали, както следва:

    1.Всеки ден от 09:00часа до 17:00часа.

    2.В дните, в които изтичат определените срокове от закона и Решение на ЦИК с № 5000-МИ от 15 март 2018 г., попр. с Решение № 5002-МИ от 20 март 2018 г. и Решение № 5015-МИ от 3 април 2018 г., с което е приета хронограмата за частичните избори за кметове на кметства, които ще се произведат на 20 май 2018г., ОИК – Кърджали ще работи до 17:00часа.

    Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Фахри Мюмюн Хасан

* Публикувано на 11.04.2018 в 14:54 часа

Календар

Решения

  • № 456 / 30.05.2018

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

  • № 437 / 19.04.2018

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии в Община Кърджали и утвърждаване списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, в частичните избори за кмет на кметство Мост, насрочени за 20 май 2018г.

  • № 436 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” – ДПС за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

всички решения