Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 364
Кърджали, 03.10.2016

ОТНОСНО: ДОПУСКАНЕ поправки на явни технически грешки в Решение №362/03.10.2016г. на ОИК – Кърджали.

ОИК-Кърджали, като взе предвид, че в диспозитива на Решение №362/03.10.2016г. на ОИК – Кърджали е зачеркната думата „тур”, както и е допусната грешка в изписване  наименованието на партията, ОИК – Кърджали

 Р Е Ш И:

 ДОПУСКА ПОПРАВКИ на явни технически грешки в диспозитива на Решение №362/03.10.2016г. на ОИК – Кърджали, с което е обявен за избран за кмет на кметство Калоянци, област Кърджали Лютфи Юзеир Юсмен, както следва:

В диспозитива текстът: „на първи Лютфи Юзеир Юсмен” да се чете: „на първи тур Лютфи Юзеир Юсмен„.

В диспозитива текстът: „партия ”ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА  И СОВБОДИ” да се чете: „партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ„.

Решението на Общинска избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Фахри Мюмюн Хасан

* Публикувано на 03.10.2016 в 18:56 часа

Календар

Решения

  • № 364 / 03.10.2016

    относно: ДОПУСКАНЕ поправки на явни технически грешки в Решение №362/03.10.2016г. на ОИК – Кърджали.

  • № 363 / 03.10.2016

    относно: ДОПУСКАНЕ поправки на явни технически грешки в Решение №361/03.10.2016г. на ОИК – Кърджали.

  • № 362 / 03.10.2016

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения