Общински съвет

 • 4. ПП АТАКА
  • 101. Георги Николов Чичев
  • 102. Стоян Атанасов Узунов
 • 23. ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ)
  • 101. Стоян Петков Георгиев
  • 102. Борис Димитров Янков
  • 103. Красимир Кирчев Петров
  • 104. Петко Стоянов Георгиев
  • 105. Василена Миткова Коцева
  • 106. Деница Светланова Караниколова
  • 107. Петя Дамянова Димитрова
  • 108. Димитър Стойчев Янков
 • 43. ПП ГЕРБ
  • 101. Никола Светозаров Чанев
  • 102. Огнян Колев Иванов
  • 103. Гроздан Делчев Колев
  • 104. Наим Рамис Наим
  • 105. Руслан Демирев Терзиев
  • 106. Спас Тянков Пасев
  • 107. Лидия Димитрова Асенова
  • 108. Милчо Любомиров Енчев
  • 109. Цветелин Иванов Гавазов
  • 110. Йорданка Иванова Гочева
  • 111. Камелия Павлова Василева
  • 112. Веселина Ангелова Юрукова
  • 113. Веселин Валентинов Желязков
  • 114. Йорданка Теофилова Господинова
  • 115. Кирил Георгиев Николов
  • 116. Иван Димитров Чанков
  • 117. Махмуд Сюлейман Юсеин
  • 118. Антония Красимирова Костова
  • 119. Светослав Костадинов Костадинов
  • 120. Събчо Ясенов Кючуков
  • 121. Милена Георгиева Терзийска
  • 122. Маноил Ангелов Димитров
  • 123. Билгин Ниязи Сабит
  • 124. Ставрин Георгиев Ставрев
  • 125. Иван Добрев Илиев
  • 126. Мария Николова Пандова
  • 127. Ердинч Зекерие Нури
  • 128. Милена Кирчева Кирякова
  • 129. Красимир Георгиев Ламбов
  • 130. Бахтишан Осман Мехмедали
  • 131. Ивета Димова Николова
  • 132. Николина Миткова Казълова
  • 133. Садберин Хасан Мюмюн
  • 134. Милена Ивкова Янева
  • 135. Биляна Каменова Арсова
  • 136. Цветомира Стефанова Кулева
  • 137. Диляна Георгиева Крушкова
  • 138. Музафер Шукри Ахмед
  • 139. Стайко Иванов Ванчев
  • 140. Метин Неджатин Махмуд
  • 141. Маргарита Янкова Башлиева
 • 51. ВОЛЯ
  • 101. Иван Стефанов Кадънков
  • 102. Ангел Недялков Матушев
  • 103. Тодор Чанков Митрев
  • 104. Елис Ахмед Ариф
 • 52. ПП ДОСТ
  • 101. Мехмед Осман Ходжа
  • 102. Зюрфедин Шемсидин Али
  • 103. Хасан Кязим Тасим
  • 104. Юмер Сабахтин Юмер
  • 105. Рамадан Халил Мустафа
  • 106. Гюлфинар Халил Бекир
  • 107. Ердинч Емин Осман
  • 108. Емин Нури Исмаил
  • 109. Мюмюн Назим Исмаил
  • 110. Дженк Сейфи Юсеин
  • 111. Мюзеин Халибрям Бекир
  • 112. Петър Иванов Косев
  • 113. Мехмед Мустафа Исмаил
  • 114. Заличен
  • 115. Салиф Байрам Адем
  • 116. Фариз Ахмед Юмер
  • 117. Фаридин Яшар Ферад
  • 118. Сюлейман Хасан Мурад
  • 119. Адем Рамадан Салим
  • 120. Нурай Сами Исмаил
  • 121. Белин Делчев Велев
  • 122. Енгин Ерол Хасан
  • 123. Емрах Юсеин Юсеин
 • 55. Движение за права и свободи – ДПС
  • 101. Хасан Азис Исмаил
  • 102. Лятиф Мехмед Расим
  • 103. Ахмед Мустафа Моллахасан
  • 104. Елван Бехчет Гюркаш
  • 105. Байрам Юзкан Байрам
  • 106. Сабиха Сабри Местан
  • 107. Раиф Шабан Мустафа
  • 108. Сезгин Мюмюн Бекир
  • 109. Мухаррем Наим Мухаррем
  • 110. Гюлтен Мюмюн Мустафа
  • 111. Ниязи Аптилязим Шакир
  • 112. Алтънай Мустафа Халил
  • 113. Юсеин Велиайдин Ахмед
  • 114. Фейме Гюндюз Хашим
  • 115. Бекир Ергюн Сюлейман
  • 116. Юксел Азис Халим
  • 117. Ферди Исмед Мурад
  • 118. Ахмед Шакир Хасан
  • 119. Мустафа Фахри Ахмед
  • 120. Мюмюнали Мустафа Халил
  • 121. Сейдали Сюлейман Сейдали
  • 122. Гюнай Халит Ниязи
  • 123. Мюрсел Мюмюн Халил
  • 124. Ахмед Дургуд Ахмед
  • 125. Юзкан Юзджан Али
  • 126. Миглена Веселинова Топалова
  • 127. Фердане Рафет Али
  • 128. Йозкан Осман Камбер
  • 129. Кадир Сабахтинов Мустафов
  • 130. Ахмед Ремзи Мустафа
  • 131. Мехмед Метин Мюмюн
  • 132. Лейла Идриз Ариф
  • 133. Ерол Емин Мюмюн
  • 134. Емин Юксел Халил
  • 135. Ергюн Неджиб Неджиб
  • 136. Айкъз Ремзи Кямил
  • 137. Рафие Юсеин Юмер
  • 138. Гюркан Исмаил Алиосман
  • 139. Алие Ибрахим Ибрахим
  • 140. Мехмед Билял Билял
  • 141. Мария Димитрова Певецова
 • 56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
  • 101. Милко Петров Багдасаров
  • 102. Георги Тончев Кючуков
  • 103. Марияна Делчева Ликова
  • 104. Теодора Янчева Каракостова
  • 105. Есен Ясенова Устренска
  • 106. Милен Арсениев Филипов
  • 107. Станимир Делчев Сталев
  • 108. Николай Маринов Николов
  • 109. Галина Атанасова Тодорова
  • 110. Петър Тодоров Петров
  • 111. Гроздан Иванов Грозев
  • 112. Траян Йорданов Бабунски
  • 113. Назми Садула Мюмюн
  • 114. Даниел Точев Делчев
  • 115. Маргарита Асенова Демирева
  • 116. Николина Димова Стоянова
  • 117. Ана Митрева Делчева-Ташкова
  • 118. Садифе Хакиф Мюмюн
  • 119. Ангел Георгиев Карабашев
  • 120. Селяйтин Бейсим Сюлейман
  • 121. Садифе Хасан Али
  • 122. Гюлбеяз Мустафа Мехмед
 • 64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ
  • 101. Иван Тонев Коларов
  • 102. Васил Димитров Байданов
  • 103. Марияна Георгиева Димитрова
  • 104. Сание Садула Риза
  • 105. Васил Николов Василев
  • 106. Ради Тодоров Радев
  • 107. Янко Кирилов Илиев
  • 108. Дора Миткова Христова
 • 66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
  • 101. Радослав Иванов Милев
  • 102. Анита Славчева Коруйкова
  • 103. Стоян Георгиев Стоянов
  • 104. Емилия Александрова Георгиева
  • 105. Агоп Киркор Узунбохосян
  • 106. Георги Ставров Ставров
  • 107. Елена Ташева Шукерска
  • 108. Заличен
  • 109. Асен Иванов Крачунов
  • 110. Милена Атанасова Кърмаджиева
  • 111. Красимир Георгиев Димитров
  • 112. Динко Иванов Дяков
  • 113. Бисер Канев Кехайов

Календар

Решения

 • № 209 / 29.10.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Ястреб

 • № 208 / 29.10.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Широко поле

 • № 207 / 29.10.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Чифлик

всички решения