Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 229-ЧМИ
Кърджали, 03.10.2021

ОТНОСНО: Предаване на изборни книжа и материали от упълномощени представители на ОИК- Кърджали

На заседание от 03.10.2021 г. в 20.30 ч., комисията единодушно упълномощи следните членове на ОИК-Кърджали да предадат на ЦИК изборните книжа и материали за гласуване в частичните избори  за  кмет на кметство с.Охлювец, произведени  на 03 октомври 2021 г.

 

РЕШИ:

 

Определя следните членове от състава  на ОИК-Кърджали, да предадат на ЦИК изборните книжа и материали за гласуване в частичните избори  за  кмет на кметство с.Охлювец, произведени  на 03 октомври 2021 г.

1.

Александър Николов Ставрев

Председател

2.

Юркюш Мехмедемин Ахмед

 

Секретар

3.

Галина Нейкова Стефанова

Член

 

ІІ. Упълномощава Александър Николов Ставрев, ЕГН ***, Юркюш Мехмедемин Ахмед, ЕГН: ***, и Галина Стефанова Нейкова с ЕГН ***,  да предадат на ЦИК изборните книжа и материали за гласуване в частичните избори  за  кмет на кметство с.Охлювец, произведени  на 03 октомври 2021 г.

Решението бе взето единодушно в 20:30 часа.

Настоящето решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Александър Николов Ставрев

Секретар: Юркюш Мехмедемин Ахмед

* Публикувано на 03.10.2021 в 21:13 часа

Календар

Решения

  • № 229-ЧМИ / 03.10.2021

    относно: Предаване на изборни книжа и материали от упълномощени представители на ОИК- Кърджали

  • № 228-ЧМИ / 03.10.2021

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Охлювец

  • № 227-ЧМИ / 23.09.2021

    относно: Определяне на членове от състава на ОИК Кърджали за получаване на хартиените бюлетини и изборните книжа за гласуване в частичните избори за кмет на кметство с. Охлювец на 03 октомври 2021 г.

всички решения